Quỹ cộng đồng ứng phó đại dịch Covid-19 – Lần 2 chính thức tiếp nhận hồ sơ đề xuất tài trợ

  • Bạn là tổ chức/ nhóm phi lợi nhuận1 có địa bàn hoạt động từ Đắk Lắk đến Cà Mau?

  • Covid-19 đang đe dọa khả năng duy trì và vận hành của tổ chức/ nhóm?

  • Tổ chức/ nhóm cần tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng nhưng gặp cản trở do dịch Covid-192?

Hãy gửi đề xuất tài trợ đến Quỹ cộng đồng Ứng phó Đại dịch COVID-19 – Lần 2 để có cơ hội nhận được gói hỗ trợ tài chính lên đến 50 triệu đồng/NPO (dành cho 20 NPOs) và được kết nối với các tổ chức, cá nhân khác có quan tâm hỗ trợ từ mạng lưới của LIN.

Thời gian giải ngân dự kiến vào tháng 02.2021 và thời gian sử dụng nguồn tài trợ là trước 31.07.2021

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

Cổng tiếp nhận Hồ sơ mở từ 7:30 sáng ngày 08.01.21 đến 12:00 trưa ngày 01.02.21 qua email community@linvn.org.

  • Thông tin chi tiết và tải Hồ sơ Đề xuất Tài trợ tại đây
  • Hướng dẫn chi tiết và Tiêu chí xét duyệt tại đây

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  • Email: community@linvn.org
  • Điện thoại: 028 7304 6884
  • Hoặc nhắn tin với LIN qua Facebook

References

  • 1. Tổ chức/ nhóm cần phải là đối tác PLN của LIN khi gửi đề xuất nhận quỹ này. Nếu bạn chưa là đối tác của LIN, vui lòng xem hướng dẫn đăng ký mới tại đây: https://linvn.org/vi/npo/cac-npo-doi-tac
  • 2. Hiện tổ chức/ nhóm đang không trong giai đoạn triển khai nguồn quỹ hỗ trợ nào khác của LIN.