Hội thảo “Xây dựng Năng lực Cộng đồng thích ứng Biến đổi Môi trường Đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 28/12/2017, hội thảo với chủ đề “Xây dựng Năng lực Cộng đồng thích ứng Biến đổi Môi trường Đồng bằng sông Cửu Long” sẽ diễn ra ở Cần Thơ.

Diễn đàn Môi trường Mekong (MEF), Trung tâm Con người và Thiên Nhiên (Pan Nature), Sáng kiến Phát triển Mở Mekong (ODM), và Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị tổ chức và tài trợ hội thảo này.

Mục tiêu hội thảo:

  • Tìm kiếm và nâng cao năng lực cho các nhà hoạt động xã hội và các chuyên gia trẻ có quan tâm, đam mê nghiên cứu và đưa tin liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu.
  • Nhận diện và đánh giá các mô hình thích ứng với khí hậu hiệu quả, khả thi để giới thiệu và phổ biến trong cộng đồng. Các câu chuyện thành công được giới thiệu tại hội thảo sẽ góp phần cho thấy triển vọng để các nhà nghiên cứu và nông dân có thể hợp tác nhằm chọn lọc và phát triển các mô hình kinh tế mới thích ứng với bối cảnh môi trường đang biến đổi mau chóng như hiện nay.
  • Xây dựng và tăng cường năng lực cộng đồng bằng cách kết nối và thúc đẩy trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đại biểu tham dự bao gồm nhà giới học giả, cán bộ địa phương, đại diện cộng đồng, và các chuyên gia trẻ.

Chi tiết và Đăng ký

Mekong Environment Forum