Phụ nữ tiếp cận xu hướng dữ liệu mở như thế nào?

Trang Phát triển mở Việt Nam (ODV) mong muốn tìm hiểu phụ nữ tiếp cận xu hướng dữ liệu mở tại các nước trong khu vực sông Mekong như thế nào và đặc biệt quan tâm đến động lực, cách tiếp cận, cũng nhưng những rào cản với phụ nữ trong việc tiếp cận dữ liệu mở. Hơn hết, ODV muốn hiểu về cách thức dữ liệu mở – và rộng hơn là việc tiếp cập thông tin – đang hỗ trợ các chương trình của phụ nữ trong khu vực sông Mekong như thế nào. 

Nếu bạn là phụ nữ, đặc biệt là những ai đang làm việc trong lĩnh vực liên quan tới dữ liệu, vui lòng chia sẻ với ODV qua khảo sát trực tuyến dưới đây. 

Chi tiết

ODV