Chuỗi sự kiện “Trao quyền năng cho phụ nữ nông thôn vì sự phát triển bền vững của Việt Nam”

UN Women Viet Nam và các đối tác khác ở Việt Nam đang tham gia và tổ chức các sự kiện theo chủ đề “Trao quyền năng cho phụ nữ nông thôn vì sự phát triển bền vững của Việt Nam” để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Các tổ chức và cá nhân có chung chí hướng, mục đích được mời gọi tham gia.

Chi tiết

UN Women Vietnam