Đề xuất tham gia Cuộc thi chứng minh ý tưởng lần 3 (PoC)

Cuộc thi chứng minh ý tưởng lần 3 (PoC) với chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân nộp đề xuất.

Cuộc thi PoC nhằm góp phần gia tăng sự phong phú, khả năng liên kết cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 triệu USD.

Chi tiết

VCIC