Cuộc thi Khám phá khoa học dữ liệu ASEAN 2021 chính thức bắt đầu

Nhằm khai phá tiềm năng của giới trẻ và tạo ra tác động xã hội tích cực ở Đông Nam Á, ASEAN FoundationSAP chính thức hợp tác từ năm 2017 để thực hiện Chương trình Khám phá khoa học dữ liệu ASEAN (ADSE). Sáng kiến này đã trang bị kiến thức cho hơn 16.000 thanh niên từ 370 cơ sở đào tạo đại học ở 10 quốc gia ASEAN, nhằm nâng cao trình độ hiểu biết kỹ thuật số của họ và nâng cao ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ tương lai của khu vực.

Cuộc thi kêu gọi các đề xuất dựa trên dữ liệu, sử dụng SAP Analytics Cloud (SAC), từ các công dân ASEAN trong độ tuổi từ 15 đến 30 và đang theo học toàn thời gian tại các cơ sở giáo dục trên 10 quốc gia thành viên ASEAN, nhằm xây dựng các giải pháp hướng đến tăng trưởng ASEAN và phát triển để nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ đề của cuộc thi tập trung vào 6 mục tiêu phát triển bền vững:

  • SDG 6 – Nước sạch và vệ sinh
  • SDG 7 – Năng lượng sạch với giá thành hợp lý
  • SDG 8 – Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế
  • SDG 11 – Các thành phố và cộng đồng bền vững
  • SDG 12 – Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm
  • SDG 13 – Hành động về khí hậu

Để biết thêm thông tin về cuộc thi, vui lòng truy cập https://aseandse.org