Bắt đầu nhận hồ sơ dự thi học bổng ASEAN dành cho thí sinh Việt Nam năm học 2019

Học bổng ASEAN hướng tới việc tạo cơ hội cho giới trẻ các nước ASEAN phát triển tiềm năng của mình cũng như trang bị cho các em kĩ năng cần thiết trong thế kỉ 21.

Học sinh nhận học bổng này sẽ được theo học 2 năm phổ thông (Secondary 3) và 2 năm dự bị đại học (Pre-University 2) tại các trường chọn của Singapore.

Học sinh Việt Nam mong muốn gia nhập cộng đồng du học sinh ASEAN tại Singapore cần nộp hồ sơ trước ngày 12 tháng 4 năm 2018.

 Chi tiết

MoE, Singapore