Poster: Giữ an toàn trực tuyến trong thời đại dịch

Sáng kiến phát triển mở Việt Nam (ODV) cùng với các thành viên khác của Open Development Mekong vừa ra mắt tài liệu về 9 cách giữ an toàn trực tuyến thời COVID-19 bằng 5 thứ tiếng.

ODV mong muốn chia sẻ tài liệu này rộng hơn và trực tiếp đến tay nhiều những người sử dụng công nghệ và internet và đặc biệt ở các cộng đồng thiểu số vùng sâu xa. Ngoài bản online để chia sẻ trực tuyến qua Website và Fanpage, ODV cũng chuẩn bị poster miễn phí, dạng lịch in khổ A1 (59x84cm) cho những đơn vị có nhu cầu treo poster.

Nếu cơ quan của anh/chị, hoặc đối tác tại thực địa có nhu cầu lấy bản in, vui lòng đăng ký tại đây.

Xin cảm ơn!