Open Development Vietnam lập bản đồ các dự án hỗ trợ phát triển của Ngân hàng Thế giới

Open Development Vietnam vừa công bố bộ dữ liệu mới về các dự án hỗ trợ phát triển của Ngân hàng Thế giới. Dữ liệu được trình bày dưới dạng bản đồ tương tác cho phép người đọc xem và lọc các dự án đã hoàn thành hoặc đang được triển khai.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập bộ dữ liệu dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam