Trang chuyên đề mới về đại dịch COVID-19 tại Việt Nam

Trang phát triển mở Việt Nam (ODV) mới đây đã xuất bản bài viết chuyên đề “Ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam” nhằm cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng quan về những chính sách mà Chính phủ Việt Nam thực hiện trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cũng như các tác động về kinh tế, xã hội và môi trường.

Ngoài ra trang chuyên đề cũng cung cấp các bộ dữ liệu do ODV tổng hợp về chủ đề COVID-19.

Bài viết đầy đủ tiếng Anhtiếng Việt.