Open Development Vietnam công bố trang chủ đề Viện trợ Phát triển

Trang chủ đề nhìn lại chặng đường sử dụng dòng vốn viện trợ phát triển hiệu quả góp phần giúp Việt Nam từ một nước nghèo, kém phát triển vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên tỷ trọng vốn hỗ trợ phát triển chính thức  đóng góp vào ngân sách nhà nước đang giảm dần trong khi nhu cầu vốn nhằm giải quyết các vấn đề xã hội có khả năng tăng.  Khoảng 20-25% nguồn vốn cần thiết để tạo đà cho tăng trưởng được dự báo là đến từ các khoản vay ưu đãi thuộc vốn ODA.

Chi tiết