Công bố trang chủ đề Biến đổi khí hậu

Việt Nam đứng thứ năm về Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2018 và thứ tám trong Chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn (CRI). Với 3.260 km đường bờ biển, nước biển dâng sẽ tạo ra tác động lớn đến Việt Nam. Theo Hội đồng liên quốc gia về biến đổi khí hậu (IPCC), nếu mực nước biển tăng 100cm,  Việt Nam sẽ thiệt hại 40.000 km2 ất, chiếm 12,1% tổng diện tích và 17,1 triệu người sẽ bị ản hưởng, chiếm 23,1% dân số.

Các chính sách và khung pháp lý cũng như hợp tác quốc tế đã hỗ trợ giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ra sao; Phương tiện thực hiện; Giám sát và đánh giá; Hạn chế và thách thức. Các thông tin này có thể được tìm thấy trong trang chủ đề mới được công bố.

Truy cập trang Biến đổi khí hậu