Mô hình không rác thải có thể tạo ra hơn 18.000 việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Một nghiên cứu mới đây cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo ra hơn 18.000 việc làm nếu thành phố có thể thu hồi được 80% lược rác hữu cơ và có thể tái chế.

Liên minh toàn cầu về các biện pháp thay thế đốt rác (GAIA) cho biết nghiên cứu mới của họ chỉ ra rằng các thành phố đầu tư vào các chương trình và chính sách không rác thải sẽ tạo ra nhiều việc làm tốt và “xanh”, ngoài những lợi ích đã biết như giảm ô nhiễm và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Hai xã Cẩm Thanh (TP. Hội An) và Tân Hiệp (Cù lao Chàm) – là hai cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam triển khai mô hình không rác thải trong việc thúc đẩy cộng đồng phân loại và tái chế rác thải, giảm thiểu rác thải nhựa và làm phân compost. Các dự án này đã giúp người dân ở 2 xã giảm lượng rác thải thải ra hàng ngày từ 75 đến 80%.

Đọc tiếp…