Công bố kết quả khảo sát thanh niên về Mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 2/2, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS) Công bố kết quả khảo sát thanh niên về các Mục tiêu phát triển bền vững.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN