Phát động sáng kiến “Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì Đại dương”

UNESCO đã phát động sáng kiến “Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì Đại dương” nhằm phát huy vai trò của thanh niên và nhà khoa học trẻ trong việc đưa ra các giải pháp sáng tạo và thiết thực để giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và quản lý chất thải nhựa tại các vùng ven biển Việt Nam.

Sáng kiến này được phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa UNESCO và Quỹ Coca-Cola được thành lập vào năm 2017 nhằm tìm ra các giải pháp quản lý chất thải nhựa theo định hướng kinh tế xanh bền vững tại Việt Nam.

Đọc tiếp…