Nâng cao vai trò của thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 5/7, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị thảo luận về vai trò của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. Một cuộc khảo sát do ActionAid Việt Nam và các đối tác thực hiện cho thấy gần 57% bạn trẻ cho rằng: thiếu kiến thức, kỹ năng lập thân, lập nghiệp là một trong những yếu tố cản trở sự tham gia của thanh niên vào phát triển bền vững .

Đọc tiếp…