WWF khởi động dự án Đô thị Giảm nhựa tại Đông Nam Á

Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đang kêu gọi các thành phố ở Đông Nam Á tham gia cùng với Patong (Thái Lan), Donsol (Philippines) và Phú Quốc (Việt Nam) cam kết loại bỏ ô nhiễm nhựa bằng cách xây dựng kế hoạch hành động và thử nghiệm các giải pháp sáng tạo.

Đô thị Giảm nhựa là một sáng kiến của WWF tập hợp các thành phố và điểm đến du lịch để cam kết chống ô nhiễm nhựa. nhằm kết nối các thành phố và các điểm đến du lịch cùng hành động chống lại ô nhiễm nhựa. Trong vòng chưa đầy 12 tháng vừa qua, WWF đã huy động được 40 triệu USD để hỗ trợ cho các dự án kinh tế tuần hoàn tại các thành phố ở Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. 

Đọc tiếp…