Nhiều người lựa chọn hưởng BHXH một lần

Ngày càng nhiều người chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, không tiếp tục tham gia vào hệ thống an sinh quốc gia cho dù chính phủ đang nỗ lực tăng tỷ lệ người đóng bảo hiểm.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet