Ngày nước thế giới 2022 kêu gọi quan tâm nhiều hơn đến nước ngầm

Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm nay (22/3) là “Nước ngầm”, nhằm hướng sự chú ý đến nguồn tài nguyên nước tiềm ẩn luôn đóng vai trò quan trọng nhưng chưa được công nhận đầy đủ giá trị trong hoạch định chính sách phát triển bền vững. Với chủ đề “Nước ngầm – Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”, chiến dịch năm nay sẽ nhấn mạnh vai trò của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để cải thiện công tác quản lý nước ngầm, các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác, sử dụng nước, tăng cường thực thi pháp luật, nâng cao năng lực điều tra, nghiên cứu và đánh giá tài nguyên nước.

Đọc tiếp…