Nghiên cứu của WB làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của các DTTS Việt Nam

Theo một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới, kết nối hạ tầng và kết nối kinh tế, liên kết thị trường, cơ hội tham gia vào thị trường lao động là những yếu tố chính giúp một số nhóm DTTS có sự phát triển kinh tế cao hơn.

Nghiên cứu này cũng đưa ra khuyến nghị chính sách dân tộc nên tập trung vào đầu tư hỗ trợ sản xuất và xây dựng năng lực, tiếp cận thị trường lao động, trao quyền kinh tế cho phụ nữ; đồng thời xóa bỏ những hiểu nhầm và định kiến xã hội.

Đọc tiếp…