Ngân hàng Thế giới Đưa ra Viễn cảnh Nông nghiệp sạch và an toàn hơn ở khu vực Đông Á

Một nghiên cứu mới của Ngân hàng Thế giới cho thấy hiện trạng, lý do và hậu quả nghiêm trọng của ô nhiễm trong nông nghiệp tại Trung Quốc, Việt Nam và Philippin, tuy nhiên cũng đưa ra một viễn cảnh đầy hy vọng với các giải pháp kỹ thuật sẵn có và ý chí chính trị mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết vấn đề này.

Thách thức của Ô nhiễm nông nghiệp: Bằng chứng từ Trung Quốc, Việt Nam và Philippin tổng hợp các số liệu sẵn có về nhiều chất gây ô nhiễm và tác động của chúng, cũng như đưa ra viễn cảnh cho một nền nông nghiệp sạch và an toàn hơn. 

Đọc tiếp

World Bank
http://Ngân hàng Thế giới