Hội thảo về thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong bối cảnh dịch Covid-19

Thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong bối cảnh dịch Covid-19 là chủ đề của hội thảo do Bộ Ngoại giao (MoFA) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 15/12.

Việt Nam đã đề xuất chọn ngày 27/12 hàng năm là Ngày thế giới sẵn sàng chống dịch bệnh nhằm nâng cao nhận thức cũng như tăng cường hợp tác, phối hợp trong phòng chống dịch bệnh. Đề xuất này đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào ngày 7/12 vừa qua, với 107 nước đồng bảo trợ.

Đọc tiếp…