Hội thảo nhằm nâng cao khả năng phục hồi của đô thị Việt Nam trước BĐKH

Các đại biểu tham gia hội thảo cấp quốc gia tại Hà Nội hôm 7/3 đã thảo luận nhằm nâng cao khả năng phục hồi của các đô thị Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

Với 5 nhóm quan điểm và 6 nhiệm vụ tổng quát, văn kiện đã nêu bật vai trò, vị trí của đô thị và đô thị hóa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới, đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi và phát triển đô thị Việt Nam một cách toàn diện và có hệ thống hơn.

Đọc tiếp…