Hội thảo rà soát kết quả phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hội thảo về Công tác thể chế và kết quả phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng và an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 8.

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc cho biết, kinh tế – xã hội của các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) đã có sự thay đổi tích cực. 

Tuy nhiên do xuất phát điểm thấp cho nên vùng DTTS và MN vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Một số vấn đề như: Di cư tự phát, nhà ở tạm bợ, cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt… chưa được giải quyết hiệu quả.

Đọc tiếp…