Hội thảo thúc đẩy các giải pháp công nghệ trong thu gom, tái chế rác thải

Các giải pháp công nghệ số sẽ giúp thúc đẩy hoạt động phân loại rác tại nguồn, quản lý tốt hơn hoạt động thu gom, xử lý và tái chế rác thải, theo các chuyên gia tại hội thảo được tổ chức mới đây tại TP HCM. Hội thảo do Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (CESTI) thành phố HCM tổ chức nhằm giới thiệu giải pháp đô thị thông minh trong quản lý phân loại rác, thu gom rác tái chế mang tên mGreen.

Bà Trần Thị Thoa, Giám đốc công ty, cho biết mGreen là ứng dụng di động tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn và khuyến khích họ thu gom rác tái chế để tích điểm đổi quà, giúp cho việc thu gom rác thuận tiện.

Đọc tiếp…