Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương

Hội thảo  Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương lần đầu tiên được phối hợp tổ chức bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Đại sứ quán Ca-na-đa  tại  Hà Nội vào ngày 10-12 vừa qua tại Hà Nội.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Canada, Hàn Quốc và Ngân hàng Thế giới đã chia sẻ các kinh nghiệm liên quan đến vấn đề loại bỏ hoàn toàn rác thải nhựa, nhấn mạnh về trách nhiệm của nhà sản xuất và cơ chế tài chính bền vững để phát triển hệ thống xử lý rác thải tiên tiến. Các chuyên gia cũng đưa ra nhưng đề xuất cho Việt Nam để xây dựng một Kế hoạch hành động quốc gia phù hợp với Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam được tổ chức hồi tháng 10 vừa qua.

Đọc tiếp…