Hội thảo tổng quan phát triển kinh tế – xã hội vùng trung du miền núi phía Bắc

Phát biểu tại hội thảo ngày 27/10, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục kiện toàn thể chế, kết nối vùng trung du và miền núi phía Bắc để phát huy lợi thế về vị trí địa lý.

Hội thảo Nghiên cứu khả năng xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cấp độ vùng ở vùng trung du và miền núi phía bắc trong bối cảnh chuyển đổi số nằm trong khuôn khổ của Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh do Cơ quan Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) tài trợ. Hội thảo do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng tổ chức.

Đọc tiếp…

Phạm Thu HươngSDG 1