Hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của dự báo thiên tai dựa trên tác động

Tại một hội thảo quốc tế được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình ngày 22/3, các chuyên gia cho biết thông tin dự báo, cảnh báo dựa trên tác động có vai trò rất quan trọng, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và phát triển kinh tế – xã hội.

Tại Hội thảo, Trung tâm Phòng, chống thiên tai châu Á (ADPC ) đã hướng dẫn cho thành viên tham dự bài thực hành về xây dựng ma trận tác động của bão, lũ lụt. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về vai trò của công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và đặc biệt nhấn mạnh các thông tin về dự báo dựa trên tác động trong việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đọc tiếp…