Hội thảo Trợ giúp xã hội hướng đến phòng chống rủi ro thiên tai và đáp ứng các cú sốc ở Việt Nam

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo tham vấn trợ giúp xã hội hướng đến phòng chống rủi ro thiên tai và đáp ứng các cú sốc ở Việt Nam.

Theo các chuyên gia, trợ giúp xã hội toàn diện, hiệu quả là một công cụ mạnh mẽ để tăng cường khả năng chống chịu đối với những cú sốc; giúp các hộ dễ bị tổn thương xây dựng, đa dạng hóa sinh kế, nhân lực và tài sản, giải quyết các tác động lâu dài của biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp…