Hội thảo về các giải pháp đổi mới để đạt được nền giáo dục hoà nhập, bình đẳng và chất lượng

Các nhà giáo dục từ các nước Đông Nam Á đã tham gia thảo luận về các kinh nghiệm và giải pháp sáng tạo để đạt được nền giáo dục hòa nhập và bình đẳng tại hội thảo tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 12/5.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc cho biết nhiều chỉ tiêu về giáo dục phổ thông của Việt Nam khá khả quan. Về mục tiêu phát triển bền vững số 4, “Đảm bảo đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”, ông cho biết sau gần bảy năm thực hiện, ban đầu đã đạt được những kết quả tốt. Tuy vậy, đến năm 2030, Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào hai mục tiêu đầy thách thức, đó là chất lượng lao động trình độ cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và tiếp cận giáo dục bình đẳng cho các nhóm dễ bị tổn thương và người khuyết tật.

Đọc tiếp…