Hội thảo thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu lên sự phát triển kinh tế

Các chuyên gia đã thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu lên sự phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua mô hình Cân bằng tổng thể (CGE) tại một hội thảo quốc tế được tổ chức tại trường Đại học Ngoại thương (FTU) vào ngày 30/9.

CGE là mô hình kinh tế sử dụng dữ liệu kinh tế thực tế để ước tính cách một nền kinh tế có thể phản ứng với những thay đổi trong chính sách, công nghệ hoặc các yếu tố bên ngoài khác. Áp dụng mô hình CGE, các tác động của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế đã được phân tích thông qua các thay đổi trong năng suất, sản lượng, chất lượng và cấu trúc của ngành nông nghiệp và các phân ngành.

Đọc tiếp…