Toạ đàm về tương lai thị trường lao động Việt Nam

Các chuyên gia đã thảo luận về tương lai của thị trường lao động Việt Nam tại buổi toạ đàm trực tuyến do báo Nhân dân tổ chức tuần trước.

Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho biết một trong những thay đổi lớn nhất của thị trường lao động là dịch chuyển lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức. Trong số 56 triệu lao động ở Việt Nam hiện nay, chỉ có 20 triệu lao động ở khu vực chính thức. Những lao động này có việc làm ổn định hơn, thu nhập cao hơn và được bảo vệ tốt hơn với các chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

 Đọc tiếp…