Hội thảo về biến đổi khí hậu tại Việt Nam và Đài Loan

Một Hội thảo quốc tếvới tiêu đề “Biến đổi khí hậu và nông nghiệp: Hiện trạng, Tác động, Thích ứng, Bảo hiểm ở Việt Nam và Đài Loan” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo đã công bố ấn phẩm sách chuyên khảo bằng tiếng Anh với tiêu đề “Biến đổi khí hậu và nông nghiệp: Hiện trạng, Tác động, Thích ứng, Bảo hiểm ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam” do nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn.

Chuyên khảo đánh giá những thách thức mà đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt trong quá khứ, hiện tại và năm 2100, đặc biệt là những thách thức liên quan đến sản xuất nông nghiệp cũng như những chiến lược thích ứng trong lĩnh vực này, bao gồm bảo hiểm nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đọc tiếp…