Khẩn trương xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành chức năng đang khẩn trương đẩy nhanh việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tổng thể sẽ là cơ sở cho việc thiết kế và triển khai các nhiệm vụ cụ thể, dài hạn theo Nghị quyết 120 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp…