Gỗ trồng sẽ thế gỗ rừng tự nhiên

Theo báo cáo năm 2017 của bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), tổng diện tích rừng hiện tại đã đạt 14.415.381 ha, trong đó có 10.236.415 ha rừng tự nhiên, tăng 5.726 ha so với năm 2016.

Đọc tiếp

Thanh Lịch