Vai trò phụ nữ dần khẳng định trong thời đại 4.0

Một cuộc hội thảo về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được tổ chức tại TP HCM hôm Thứ ba đã nhấn mạnh sự cần thiết của các doanh nhân nữ trong việc phát triển kinh doanh và vượt qua các rào cản lớn như sự bất bình đẳng giới và thiếu vai trò lãnh đạo.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS