Tăng giá điện gió một dấu hiệu tích cực cho sự phát triển năng lượng tái tạo của VN

Mức giá cao hơn cho các dự án điện gió ở Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy hoàn thành nhiều dự án và đảm bảo các dự án này đi vào hoạt động.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS