Các nhà đầu tư điện gió có nguy cơ phá sản nếu không được gia hạn giá FIT

Các công ty điện gió cho biết nếu Chính phủ không gia hạn thời hạn 31 tháng 10 năm 2021 đối với cơ chế giá điện ưu đãi (FIT), họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Trong thư kiến nghị gửi  lên các cơ quan chính phủ và Quốc hội, các nhà đầu tư điện gió đã giải thích lý do vì sao nhiều dự án không thể đáp ứng thời hạn. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các cơ quan trong ngành năng lượng đã kêu gọi Chính phủ và Quốc hội gia hạn thời hạn áp dụng giá FIT từ ba đến sáu tháng.

Biểu giá FIT, mức giá mà các nhà sản xuất điện  nhận được, điện gió trên biển là 9,8 cent một kWh (tương đương 2.223 đồng) và trên bờ là 8,5 cent một kWh (khoảng 1.927 đồng) trong vòng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại, tuy nhiên chỉ áp dụng cho những dự án có ngày vận hành thương mại trước ngày 1 tháng 11.

Đọc tiếp…

Anh Minh