Cư dân vùng đất ngập nước thực hành kỹ năng báo chí công dân

Khoảng 30 đại biểu là cư dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tham gia mạng lưới nhà báo công dân nhằm thúc đẩy vai trò của công dân trong việc bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Các cư dân ở các độ tuổi và giới tính khác nhau bao gồm các thành viên của hội phụ nữ, đoàn thanh niên, kiểm lâm và công chức sinh sống tại 3 vùng đất ngập nước (khu Ramsar) ở đồng bằng sông Cửu Long: Vườn quốc gia U Minh Thượng, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen và Khu bảo tồn Phú Mỹ.

Trước khi trở thành thành viên của  của mạng lưới báo chí di động Việt Nam (MojoVietnam), các đại biểu đã có cơ hội tham gia một lớp tập huấn về các kỹ năng báo chí cơ bản, đạo đức nghề nghiệp báo chí và tầm quan trọng của báo chí công dân trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại địa phương họ đang sinh sống – các khu Ramsar.

Đọc tiếp…