Trồng lúa nước làm tăng khí thải nhà kính

Các phương pháp canh tác lúa nước ở Đông Nam Á đã dẫn đến sự gia tăng lớn về khí thải nhà kính, đặt ra thách thức lớn đối với biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp trong khu vực. Trong số tất cả 10 quốc gia ở Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia chiếm vị trí hàng đầu, chiếm 78% lượng khí thải nhà kính trong khu vực.

Đọc tiếp

Nhân Tâm