Nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số phòng, chống tảo hôn và mua bán người

Ngày 5/5, tại Quảng Bình, Hội thảo trực tuyến truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số phòng, chống tảo hôn và phòng, chống mua bán người do Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, Tổ chức Plan International tại Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức. Hội thảo được kết nối đến các điểm cầu Hà Giang, Lai Châu và Quảng Trị.

Dự án “Tăng cường nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về tảo hôn và mua bán người thông qua công nghệ số” (EMPoWR) do Phái đoàn của Liên minh Châu Âu và Tổ chức Plan International tại Bỉ đồng tài trợ, được Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam thực hiện tại 52 xã và 11 huyện thuộc các tỉnh Quảng Bình, Hà Giang, Lai Châu và Quảng Trị.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ 17.200 trẻ em và thanh niên thuộc các nhóm dân tộc thiểu số từ 10 đến 24 tuổi sử dụng không gian kỹ thuật số để tìm hiểu kiến thức về mạng xã hội và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tảo hôn và buôn bán người.

Đọc tiếp…