Bất bình đẳng về phân bổ của cải làm chậm tăng trưởng

Khi mà thế giới phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về phân bổ của cải, một số chuyên gia nghi ngờ rằng tích tụ vốn có thể khuyến khích đổi mới và đầu tư, nhưng thay vào đó, sẽ dẫn đến nhiều gánh nặng thuế và tăng khoảng cách giàu nghèo.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS