Ra mắt Báo cáo Phát triển Việt Nam 2019 của Ngân hàng Thế giới

Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) 2019: Kết nối Việt Nam vì thịnh vượng và phát triển chung đã được Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra mắt vào ngày 15 tháng 1 tại Hà Nội.

Báo cáo trình bày một loạt các phân tích hàng đầu cùng với các báo cáo chính sách của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Báo cáo cũng đưa ra 9 khuyến nghị trọng tâm trong 4 lĩnh vực ưu tiên bao gồm hội nhập thị trường toàn cầu, kết nối thị trường trong nước, kết nối toàn diện và cải thiện khả năng phục hồi khí hậu.

Đọc tiếp…