Báo cáo của WB cho thấy mức tăng chỉ số vốn con người của Việt Nam 2020

Chỉ số vốn con người của Việt Nam năm 2020 cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Á & Thái Bình Dương và các nước có thu nhập trung bình thấp, tuy nhiên tỷ lệ thấp còi ở trẻ em lên tới 25%, theo Ngân hàng Thế giới.

Thông tin này được đưa ra sau khi Ngân hàng Thế giới công bố Chỉ số vốn con người năm 2020, bao gồm dữ liệu đến tháng 3/2020 về sức khỏe và giáo dục của 174 quốc gia, chiếm 98% tổng dân số thế giới, cung cấp đường cơ sở trước đại dịch về tình hình sức khoẻ và giáo dục trẻ em.

Đọc tiếp…