Dự án về nước sạch và vệ sinh do WB tài trợ mang lại lợi ích cho 1,4 triệu người

Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Chương trình PforR) cho đến nay đã mang lại lợi ích cho 1,4 triệu cư dân.

Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng triển khai từ năm 2013, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận bền vững và hiệu quả của các dịch vụ cấp nước và vệ sinh tại 240 xã của các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên và Thanh Hóa.

Đọc tiếp…