Công bố quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2021-2030

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) đã công bố đề án quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-30, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2022. Đề án quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025 tăng tỷ lệ tỷ lệ sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt 95-100% đối với dân cư thành thị và 65% đối với dân cư nông thôn.

Đến năm 2050, Việt Nam kì vọng nâng chỉ số an ninh nước quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo hiệu quả an ninh nguồn nước trên thế giới. Hướng tới chủ động nguồn nước trong mọi tình huống, dự báo, điều tiết nước, phòng chống lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp…