Xung đột lợi ích trong khai thác, sử dụng nguồn nước đang gia tăng ở Việt Nam

Các chuyên gia cho biết xung đột lợi ích trong khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước ngày càng tăng, làm nổi bật các vấn đề khai thác không bền vững và suy thoái môi trường. Mâu thuẫn ở nhiều cấp độ – giữa chính sách phát triển và bảo vệ môi trường, và việc tiếp cận nước cho sinh hoạt và sản xuất.

Đọc tiếp … 

Phóng viên VNS