Sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng nước toàn quốc

Bộ Y tế cho biết sẽ thành lâp các đơn vị kiểm tra ở tất cả các thành phố và tỉnh trên toàn quốc để tiến hành kiểm tra thường xuyên về chất lượng nước cung cấp cho các hộ gia đình từ tháng 6 năm sau. Bộ Y tế yêu cầu chất lượng nước cung cấp cho các hộ gia đình ở mỗi địa phương phải được kiểm tra ít nhất một lần một năm.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS