Vẫn chưa có tiêu chuẩn về nước thải cho nhà máy chế biến thủy sản

Tiêu chuẩn nước thải về lượng nitơ, photphoric và amoniac cho phép tại các nhà máy chế biến thủy sản vẫn đang chờ quyết định cuối cùng của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đọc tiếp …

Trung Chánh