Năng lực xử lý rác thải ở các thành phố được cải thiện

Theo Bộ Xây dựng, năm 2017, có khoảng 85% rác thải đô thị được tập kết và xử lý, tăng 0.5% so với năm 2016. 

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet